Latest

Długa historia Polski i jej konstytucji

Konstytucja, dokument, który posiada najwyższą moc prawną w państwie, samodzielnie określa jego ustrój i wymaga specjalnych procedur, aby wprowadzić w niej jakieś zmiany. Jest to rozwiązanie konieczne, szczególnie w demokratycznym państwie, gdzie zmieniające się co kilka lat prartie u władzy …

Read More

Źródła i przepisy prawa

Istnieje bardzo wiele organów i instytucji państwowych, które mają przywilej i prawo do tworzenia prawa, a także szereg najróżniejszych organów powołanych do egzekwowania tego prawa. Na niezatapialnej demokratycznej zasadzie trójpodziału opiera się praktycznie całe bezpieczeństwo obywateli jako społeczeństwa przed opresją …

Read More

Najważniejsze rozdziały Konstytucji

Istnieje wiele istotnych zapisów Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i ciężko jest stwierdzić, że niektóre z nich są ważniejsze od pozostałych. Często w przypadku analizowania ustaw, rozporządzeń czy innych aktów prawnych, prawnicy mówią o duchu stanowionego prawa – często ważniejsze od szczegółowych …

Read More

Spory wokół Konstytucji

Konstytucja to akt normatywny o nadrzędnym charakterze względem wszystkich innych aktów prawnych państwa. W efekcie, nie może teoretycznie funkcjonować w przestrzeni prawnej żadne rozporządzenie, ustawa czy dyrektywa rządowa albo ministerialna, która w najmniejszym nawet stopniu byłaby niezgodna z tym, co …

Read More

Historia i znaczenie Konstytucji

Przy okazji świętowania 3 Maja, a więc historycznej daty przegłosowania Konstytucji przez polski parlament, praktycznie w przededniu rozbiorów, które zabrały Polskę z mapy świata na ponad sto lat, bardzo często mówi się o Konstytucji, jej znaczeniu i wyjątkowej pozycji w …

Read More

Konstytucja – najwyższy akt prawny

Konstytucji poświęcono setki różnych podręczników i prac naukowych. Jej znaczenie dla polskiego ustawodawstwa prawnego jest praktycznie ogromne. To przecież Konstytucja uważana jest za absolutnie podstawowy czy nadrzędny akt prawny. Wiele encyklopedii określa Konstytucję, jako ustawę zasadniczą, do której odwołują się …

Read More

Jak Polacy świętują w dniu 3 maja?

Polacy to naród, który potrafi odpowiednio uczcić najważniejsze dla naszego kraju święta. Nie inaczej jest w przypadku 3 maja. Wtedy Polacy mają wolne od pracy i szkoły. Mogą ten dzień odpowiednio celebrować, aby pokazać pamięć o tej ważnej dla naszego …

Read More

Najważniejsze zapisy Konstytucji

Niestety, większość Polaków nie zna najważniejszych dat z historii Polski. Nasi rodacy nie pamiętają, że Konstytucja 3 maja została dokładnie uchwalona w 1791 roku. Miała ona na celu sprawienie, że obywatelom zacznie żyć się lepiej. W momencie jej podpisywania nie …

Read More

Upamiętnienie Konstytucji 3 Maja

Z perspektywy długiego czasu, jaki upłynął od tragicznego w skutkach dla Polski, schyłku XVIII wieku, można ocenić, że uchwalenie Konstytucji 3 Maja było w znacznej mierze aktem desperacji, ostatnim śmiałym politycznie czynem wykonanym przez elitę upadającego państwa. To jednakże nie …

Read More