Latest

Źródła i przepisy prawa

<p>Istnieje bardzo wiele organów i instytucji państwowych, które mają przywilej i prawo do tworzenia prawa, a także szereg najróżniejszych organów powołanych do egzekwowania tego prawa. Na niezatapialnej demokratycznej
Read More

Spory wokół Konstytucji

<p>Konstytucja to akt normatywny o nadrzędnym charakterze względem wszystkich innych aktów prawnych państwa. W efekcie, nie może teoretycznie funkcjonować w przestrzeni prawnej żadne rozporządzenie, ustawa czy dyrektywa rządowa
Read More