Miesiąc: październik 2013

Zniesienie i odnowienie

Święto Konstytucji Trzeciego Maja przechodziło przez bardzo różne perypetie. Zależnie od opcji politycznej, jaka aktualnie rządziła krajem były to obchody najważniejsze bądź całkiem zapomniane. Po raz pierwszy rocznica uchwalenia majowej konstytucji zadebiutowała jako święto państwowe w 1919 roku, a więc …

Read More

Zakazane swieto

Za czasów PRL-u zaraz po święcie pracy, które odbywało się 1 maja, istniał przymus, aby usunąć z budynków i domów wszelkie flagi polskie. Zakazane było świętowanie 3 maja. Trwało to aż do roku 1990. Ponieważ w tym samym dniu wypada …

Read More

Wolnosc wyznania

Jedną z naczelnych zasad dawnej Rzeczypospolitej była wolność wyznania. W naszym kraju przed rozbiorami panowała bardzo duża swoboda religijna, narodowościowa i kulturowa. Całkowite odejście od wiary, czyli apostazja, było co prawda karalne, wynika to jednak z kształtu całej epoki, a …

Read More

Władze

Konstytucja 3 Maja wprowadzała szereg reform, przede wszystkim regulowała ona kwestie dotyczące podziału władzy w państwie polskim. W wyniku zastosowania podziału na trzy struktury; to jest na władzę sądowniczą, wykonawcza i ustawodawczą, kraj nasz nawiązał do myśli Monteskiusza. Władza ustawodawcza …

Read More

Ustalenie konstytucji

Święto majowej konstytucji i idea, jaka stoi za nią samą są w Polsce bardzo istotne. Można jednak zauważyć, że skupiamy się głównie na samych obchodach tego wiekopomnego wydarzenia. Oczywiście jest to ważne, warto by się jednak dowiedzieć co jest tak …

Read More

Uchwalona

Obrońcy Konstytucji 3 Maja obawiając się interwencji zbrojnej Rosji zmuszeni zostali do przyśpieszenia terminu obrad nad dokumentem ustawodawczym. Planowanym terminem ogłoszeniem Konstytucji był dzień 5 maja. Skorzystano więc z faktu, iż oponenci nie wrócili jeszcze z przerwy, wynikającej ze Świąt …

Read More

Twórca konstytucji

Naszą pierwszą ustawę zasadniczą stworzyło dwóch znamienitych myślicieli tamtych czasów: Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj. Pierwszy z nich był między innymi marszałkiem wielkim litewskim, posłem na sejmy, wykształconym nie tylko w Warszawie, ale i w Rzymie. Drugi to ważna postać …

Read More

Sygnitarusze

Najsłynniejsza polska ustawa zasadnicza nie miałaby szansy powstać gdyby nie sztab światłych i godnych naśladowania ludzi, którzy włożyli pracę w jej zaprojektowanie. Sygnatariuszami Konstytucji Trzeciego Maja byli najważniejsi ludzie ówczesnej Rzeczypospolitej. To oni poświadczyli słuszność wprowadzanego aktu prawnego swoimi nazwiskami. …

Read More

Święto narodowe

Święto narodowe Konstytucji 3 Maja uchwalone zostało w dniu 5 maja 1972 roku, czyli niespełna dwa dni po ogłoszeniu aktu. Z racji III rozbioru Polski w roku 1795 roku kraj nasz zniknął z mapy Europy na ponad sto lat, a …

Read More

Kościelne święto

Maj dla wielu katolików jest miesiącem szczególnej adoracji Matki Jezusa Chrystusa. Odprawiane przez cały miesiąc nabożeństwo ku czci Najświętszej Maryi Panny z Litanią Loretańską oraz święto kościelne z dnia 3 maja. Mowa tu o Uroczystości NMP Królowej Polski. W wieku …

Read More