Miesiąc: październik 2013

Świeto kościelne

<p style="text-align: justify;">Niektórzy ludzie nieświadomi pewnych spraw związanych z kościołek Katolickim wykłócają się o dzień 3 maja. Jedni mówią, że to święto państwowe inni, że kościelne. Gdzie leży
Read More

Straż praw

<p style="text-align: justify;">Ustanowiona w roku 1791 pierwsza konstytucja w Polsce dokonała trójpodziału władzy w naszym kraju. Na mocy jej postanowień władzę wykonawczą sprawować miała tak zwana Straż Praw.
Read More

Sejm wielki

<p style="text-align: justify;">Trzeba pamiętać, że majowa konstytucja nie powstała w próżni. Była ona owocem pracy posłów podczas sejmu zwanego czteroletnim. Jej formowanie było owocem kilku lat przemyśleń, dyskusji,
Read More

Sejm czteroletni

<p style="text-align: justify;">Wiek XVII to dla Polski jedno z najgorszych stuleci. Wpływ Rosji na rządzącego ówcześnie w kraju króla Poniatowskiego nie wpłynął dobrze ani na gospodarkę, ani na
Read More

Rocznica

<p style="text-align: justify;">W tym roku przypadła 220 rocznica ustanowienia Konstytucji 3 Maja. Akt ten był pierwszym w Europie, przed konstytucją francuską, a drugą na świecie, po ustawie w
Read More

Projekty zmian

<p style="text-align: justify;">Sejm Czteroletni, który obradował w latach 1788 do 1792, a dodatkowo fakt, że sąsiedzi Polski zajęci byli wojnami, stworzyły możliwości do zmian ustrojowych Rzeczpospolitej. 17 grudnia
Read More

Prawo o miastach

<p style="text-align: justify;">Mieszczaństwo to średnia klasa społeczna, która swe korzenie ma już w średniowieczu, gdy to w wieku XIII zakładano miasta na mocy prawa niemieckiego. Mieszczanie otrzymywali od
Read More

Postanowienia rządowe

<p style="text-align: justify;">Zaistniał trójpodział władzy na sądowniczą, ustawodawczą i wykonawczą. Władzą ustawodawczą był dwuizbowy sąd, a wykonawczą oczywiście sam król. Rzeczpospolita została ogłoszona oficjalnie monarchią konstytucyjną. Sejm został
Read More

Postanowienia dla ludu

<p style="text-align: justify;">Postanowienia Konstytucji 3 maja odnosiły się do wielu ważnych kwestii. Jeśli chodzi o religię to zostało przyjęte, że katolicyzm stanie się głównym wyznaniem panującym w kraju,
Read More

Postanowienia

<p style="text-align: justify;">Konstytucja 3 Maja była pierwszą ustawą zasadniczą w Europie wprowadzała ona prawo niepodległości, które stosowano było względem szlachty i mieszczaństwa. Ponadto wprowadzono również trójpodział władzy, na
Read More