Miesiąc: kwiecień 2016

Upamiętnienie Konstytucji 3 Maja

Z perspektywy długiego czasu, jaki upłynął od tragicznego w skutkach dla Polski, schyłku XVIII wieku, można ocenić, że uchwalenie Konstytucji 3 Maja było w znacznej mierze aktem desperacji, ostatnim śmiałym politycznie czynem wykonanym przez elitę upadającego państwa. To jednakże nie …

Read More

Co Konstytucja 3 Maja mówi o władzy wykonawczej?

Określająca zasady funkcjonowania państwa polskiego, ustawa zasadnicza przyjęta 3 maja 1791 roku, była formalnie podzielona na 11 artykułów, z których każdy opisywał specyfikę funkcjonowania danego elementu państwa i dokładnie opisywał sposoby, w jaki będzie ono rządzone. Monteskiuszowski podział władz na …

Read More