Miesiąc: czerwiec 2016

Konstytucja – najwyższy akt prawny

Konstytucji poświęcono setki różnych podręczników i prac naukowych. Jej znaczenie dla polskiego ustawodawstwa prawnego jest praktycznie ogromne. To przecież Konstytucja uważana jest za absolutnie podstawowy czy nadrzędny akt prawny. Wiele encyklopedii określa Konstytucję, jako ustawę zasadniczą, do której odwołują się …

Read More