Miesiąc: lipiec 2016

Spory wokół Konstytucji

<p>Konstytucja to akt normatywny o nadrzędnym charakterze względem wszystkich innych aktów prawnych państwa. W efekcie, nie może teoretycznie funkcjonować w przestrzeni prawnej żadne rozporządzenie, ustawa czy dyrektywa rządowa
Read More