Miesiąc: sierpień 2016

Źródła i przepisy prawa

Istnieje bardzo wiele organów i instytucji państwowych, które mają przywilej i prawo do tworzenia prawa, a także szereg najróżniejszych organów powołanych do egzekwowania tego prawa. Na niezatapialnej demokratycznej zasadzie trójpodziału opiera się praktycznie całe bezpieczeństwo obywateli jako społeczeństwa przed opresją …

Read More

Najważniejsze rozdziały Konstytucji

Istnieje wiele istotnych zapisów Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i ciężko jest stwierdzić, że niektóre z nich są ważniejsze od pozostałych. Często w przypadku analizowania ustaw, rozporządzeń czy innych aktów prawnych, prawnicy mówią o duchu stanowionego prawa – często ważniejsze od szczegółowych …

Read More