Konstytucja, dokument, który posiada najwyższą moc prawną w państwie, samodzielnie określa jego ustrój i wymaga specjalnych procedur, aby wprowadzić w niej jakieś zmiany. Jest to rozwiązanie konieczne, szczególnie w demokratycznym państwie, gdzie zmieniające się co kilka lat prartie u władzy …