<p align="JUSTIFY">Konstytucja, dokument, który posiada najwyższą moc prawną w państwie, samodzielnie określa jego ustrój i wymaga specjalnych procedur, aby wprowadzić w niej jakieś zmiany. Jest to rozwiązanie konieczne,