Państwo Polskie przechodziło lata swojej świetności, ale już w XVII wieku zaczęło niestety chylić się ku upadkowi. Sejm Rzepniowski w 1767 roku podpisał uchwały, których gwarantem miała być Katarzyna II. Przez to Polska stała się bardzo mocno zależna od kraju Rosyjskiego. Konfederaci barscy doprowadzają do wojny domowej. Dochodzi także do porwania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz do I rozbioru Polski w roku 1772. Przeprowadzono bardzo wiele reform kulturowych, gospodarczych i monetarnych. Aż w roku 1788 za zgodą Rosji powołano Sejm Wielki, który stał się początkiem reformy ustrojowej. W roku 1791, dnia 3 maja o godzinie 11 sejm ten zebrał się, wykorzystując fakt, że większość opozycji odpoczywała jeszcze po świętach. Po 7 godzinach obrad ustalono Konstytucję, która wiele znaczyła dla Polski. Nie wszystko odbyło się zgodnie z obowiązującym prawem, ale udało się. Nie ogłoszono wcześniej projektu ustaw i nie odbyło się głosowanie ponad połowy posłów. Ustalono trzecio majową Ustawę Rządową.