Historia w szkole

Nauka historii w szkolnej rzeczywistości nie zawsze jest interesująca dla uczniów, chociaż w tym względzie bardzo wiele zależy od inwencji nauczyciela. Warto dołożyć szczególnych starań, gdy zamierzamy uświadomić młodym ludziom, jak ważne jest konkretne wydarzenie historyczne. Z pewnością do grupy bardziej istotniejszych wydarzeń dla naszego kraju należy zaliczyć uchwalenie Konstytucji Trzeciego Maja. Każdy młody człowiek powinien być świadomy, jakie wydarzenia bezpośrednio ją poprzedzały i jakie skutki dla naszego kraju przyniosło jej uchwalenie. Niestety, wiedza zawarta w podręcznikach zazwyczaj nie jest udostępniona w ciekawy sposób, co znacznie zniechęca ucznia do dalszej nauki. Dlatego też w tym zakresie kluczowa jest rola nauczyciela.

Aktualnie w polskich szkołach zazwyczaj odbywają się apele upamiętniające święto Konstytucji Trzeciego Maja. Uczniowie w tym dniu muszą przyjść do szkoły w galowych strojach, chociaż tego typu wytyczne są zależne od postanowień dyrekcji. Należy jednak zaznaczyć, że zazwyczaj w szkołach są organizowane tematyczne apele, w całości poświęcone temu świętu. Za ich organizację jest odpowiedzialny nauczyciel historii bądź nauczyciel języka polskiego. Czasami apele wiążą się jedynie z odczytaniem ciekawostek na temat tego wydarzenia. Trzeba przyznać, że taka forma zupełnie nie jest interesująca dla uczniów. Na pewno o wiele lepszym rozwiązaniem będzie przedstawienie krótkiej scenki teatralnej nawiązującej do omawianego święta. Dzięki temu uczniowie na dłużej zapamiętają tak atrakcyjny apel, uświadamiając sobie, dlaczego Konstytucja Trzeciego Maja rzeczywiście jest tak istotna dla naszego kraju. Nauczyciel powinien wybrać grupkę uczniów do odegrania historycznej scenki, dbając o odpowiednie rekwizyty oraz stroje. Dobrym pomysłem okaże się ich wypożyczenie – na przykład za pośrednictwem teatru lub korzystając z uprzejmości innej szkoły. Warto dodać, że w Internecie można znaleźć wiele gotowych scenariuszy nawiązujących właśnie do omawianego święta.

Przed apelem dotyczącym Konstytucji 3-go Maja warto uświadomić uczniom, na czym tak naprawdę polega to ważne wydarzenie historyczne. Nauczyciel może omówić z młodzieżą poszczególne utwory literackie, które w mniejszym lub w większym stopniu będą odnosić się do omawianego zdarzenia historycznego. Należy jednak pamiętać, że uczniowie zazwyczaj nie są zaciekawieni tego typu tematyką, co jest widoczne przede wszystkim w młodszych klasach. Dlatego też nauczyciel powinien dokładnie zastanowić się nad wyborem odpowiednich źródeł – tak, aby jednocześnie były one przystępne dla uczniów. Zazwyczaj właśnie historyczny język jest główną przeszkodą dla młodego człowieka, aby nieco szerzej zainteresował się danym tematem. Przeprowadzenie pogadanki historycznej na temat Konstytucji 3-go Maja powinno być priorytetem przed tematycznym apelem. Dzięki temu uczniowie będą w nim uczestniczyć z większą świadomością. Być może niektórzy z nich na dłużej zainteresują się historyczną lub literacką płaszczyzną tego wydarzenia.

Add a Comment