NMP królowej

Ze wszystkich wyznań chrześcijańskich w Polsce, to właśnie katolicyzm wynosi Matkę Boską, jako Królową Polski. Tytuł ten znany jest już od połowy XIV wieku. Grzegorz z Sambora określił wtedy mianem Królowej Polski i Polaków Matkę Jezusa. W roku 1656 w Lwowskiej katedrze, król Jan Kazimierz oficjalnie ślubował, że bierze Matkę Bożą za patronkę swoją i królową jego państwa. Trzysta lat później, po słowach i ślubowaniu króla episkopat Polski poprzez inicjatywę Stefana Wyszyńskiego, który ówcześnie był więziony, podjął się zawierzenia całego kraju Maryi oraz odnowił stare ślubowania. W 1956 roku na Jasnej Górze zebrało się około miliona wiernych, aby złożyć Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego. To ważny dzień dla Polaków wyznania katolickiego. Określenie Maryji Panny Królową Polski niesie ze sobą nie tylko informację, że jest ona w sercach i duszach tych ludzi na zawsze związana. Jest to również niejako przesłanie do tego, aby starać się być człowiekiem tak dobrym jak ona. Uczciwym i czystym, być silnym i prawym człowiekiem.

Add a Comment