Ocena

Historycy przekonani są o tym, iż oceny pewnych zjawisk w naszej przeszłości najlepiej dokonywać z pewnego dystansu czasowego. Wydaje mi się, iż dwieście dwadzieścia lat to wystarczający czasu, by móc ocenić ważność wydarzenia z dnia 3 maja 1791 roku. Konstytucja 3 Maja była drugą na świecie skodyfikowaną koncepcją ustroju państwa. Podobnie do aktu z roku 1787 nadawała ona obywatelom ówczesnej Polski wiele praw, wykazała się w znaczącym stopniu demokracją. Była jednak wielką próbą przeciwstawienia się Rosji, która traktowała Polskę jak swoją własność, ponadto napisana i przyjęta przez możnych godziła w ich interesy. Warto zauważyć, iż dla dobra państwa, spora część szlachty potrafiła zrezygnować ze swych przywilejów, by utrzymać silny i niezawisły kraj. Na wiele zgodzili się też posłowie litewscy, dla których Litwa przestawała istnieć jako odrębny twór. Warto może by było przedstawić takie działanie ówczesnym politykom. Wszak kraj boryka się z rosnącym długiem publicznym, wynikającym w dużej mierze z wysokimi dietami poselskimi oraz zbyt dużą liczbą zatrudnionych urzędników.

Add a Comment