Postanowienia dla ludu

Postanowienia Konstytucji 3 maja odnosiły się do wielu ważnych kwestii. Jeśli chodzi o religię to zostało przyjęte, że katolicyzm stanie się głównym wyznaniem panującym w kraju, a przejście na inne wyznanie będzie srogo karane. Zagwarantowano pomimo to, wolność dla wyznawców wszystkich innych religii czy obrządków na terenie naszego kraju. Wprowadzono powszechną niepodległość dla szlachty i mieszczan. Prawa szlachty zostały potwierdzone, ale została ona wezwana do obrony Rzeczpospolitej i konstytucji. Zapewniono im również prawa własności, prawo do wolności, a także bezpieczeństwo. Ograniczone zostały ich immunitety prawne i nadmierne przywileje jakie posiadali. Mieszczanie otrzymali nietykalność, od tego momenty, nie mogli zostać skazani bez wyroku sądu. Jeśli zaś mowa o chłopach, to otrzymali oni opiekę państwa i prawa, mogli teraz jako wolne osoby osiedlać się i przemieszczać na terenie kraju, a nawet poza jego granice. Wprowadzono także stałe podatki w wysokości 20% dla duchowieństwa i 10% dla szlachty.

Add a Comment