Postanowienia rządowe

Zaistniał trójpodział władzy na sądowniczą, ustawodawczą i wykonawczą. Władzą ustawodawczą był dwuizbowy sąd, a wykonawczą oczywiście sam król. Rzeczpospolita została ogłoszona oficjalnie monarchią konstytucyjną. Sejm został podzielony na dwie oddzielne izby. Pierwsza z nich była poselska, a drugą senatorska. Kadencja tych izb trwać miała 2 lata. Całkowicie zniesiono wolną elekcję, liberum weto oraz konfederację. Sejm miał być gotowy, to oznaczało, że senatorowie i posłowie mieli być w gotowości, aby w każdym monecie zebrać się na narady, gdyby zaszła taka potrzeba. Powstał również tak zwany Sejm Konstytucyjny, który zbierany miał być co 25 lat. Miał on możliwość zmiany konstytucji. Jeśli zaś chodzi o króla i jego władzę, to miała być ona dziedziczna, a on sam i jego pięciu ministrów wchodziło w skład Straży Praw czyli rządu i był jego głową. Ministrowie powoływani byli przez króla, ale nie miał on możliwości odwołania ich. Mógł to uczynić tylko Sejm. Decyzje króla musiały być zaakceptowane przez ministrów, choć on sam nie był odpowiedzialny prawnie czy konstytucyjnie.

Add a Comment