Projekty zmian

Sejm Czteroletni, który obradował w latach 1788 do 1792, a dodatkowo fakt, że sąsiedzi Polski zajęci byli wojnami, stworzyły możliwości do zmian ustrojowych Rzeczpospolitej. 17 grudnia 1789 roku wniesiono do sejmu ustawę o nazwie, Zasady do formy rządu, która zakładała podporządkowanie się rządu sejmowi, a on z kolei sejmikom. W roku 1790 Ignacy Potocki stworzył artykuły do wcześniejszej ustawy i przedstawił je w sejmie, jednak sprzeciwił się im król, którego władza byłaby odsunięta. Po zawiązaniu sojuszu z Prusami król zaczął sprzyjać Stronnictwu Patriotycznemu. W grudniu tego samego roku postanowiono wspólnie, że król przejmie inicjatywę w powstawaniu nowej konstytucji. Projekt miał zostać przygotowany w ścisłej tajemnicy i przedstawiony sejmowi do zatwierdzenia już w całości. Król Stanisław August wraz ze swoim osobistym sekretarzem Scipione Piattolie, a także Ignacym Potockim, Hugonem Kołłątajem, Stanisławem Małachowskim i Stanisławem Staszicem przygotowali wstępny projekt konstytucji.

Add a Comment