Sejm czteroletni

Wiek XVII to dla Polski jedno z najgorszych stuleci. Wpływ Rosji na rządzącego ówcześnie w kraju króla Poniatowskiego nie wpłynął dobrze ani na gospodarkę, ani na życie społeczne w kraju. Nic więc dziwnego, iż w czasach, gdy groziły nam wielkie mocarstwa inteligencja polska postanowiła jakoś temu zaradzić. Główną przyczyną zwołania Sejmu Wielkiego, była chęć niesienia pomocy Rosji w wojnie z Turcja. W trakcie obrad ukształtowało się kilka frakcji, jedna z nich dążyła do uznania sojuszu z Rosją, a druga do umocnienia władzy monarchii i odcięcia się od wpływów ościennych państw. Jednym z najważniejszych osiągnięć Sejmu Czteroletniego, trwającego od roku 1788 do 1792 było ustanowienie Konstytucji 3 Maja, która to zmieniła ustrój kraju z monarchii parlamentarnej na monarchię konstytucją. Ponadto Sejm Wielki uchwalił prawo o miastach, zwiększył liczbę armii do 100 tysięcy żołnierzy. Obrady sejmu zostały przerwane w wyniku wojny polsko ? rosyjskiej w roku 1792, w której to odnieśliśmy klęskę. W tymże to roku zawiązana została również konfederacja targowicka, która obaliła konstytucję.

Add a Comment