Święto 3 Maja kształtuje patriotyzm wśród polskiej młodzieży

Pojęcie patriotyzmu oznacza przywiązanie do swojej ojczyzny, gotowość do walki w jej obronie a także pełną świadomość narodową zarówno pod względem przynależności społecznej jak i historycznej. Polska młodzież w wielu przypadkach pokazuje na każdym kroku swoje przywiązanie do swojej ojczyzny. Patriotyzm w polskim wykonaniu ma swoje dobre i złe strony. Do tych złych należy oczywiście patriotyzm lokalny, okazywany niestety podczas walk stadionowych pomiędzy kibolami dwóch różnych drużyn. Można być patriotą lokalnym, ale wyrażanie go w taki sposób to chuligaństwo i bandytyzm. W takim rozumowaniu to niestety czysta patologia a nie żaden patriotyzm. Na szczęście, podczas świąt państwowych, młodzi Polacy pokazują to jak bardzo są związani ze swoją ojczyzną. Na takich świętach jak święto 3 maja na pochodach i w miejscach o znaczeniu historycznym zbierają się tysiące młodych Polaków pokazujących swoje oddanie narodowi polskiemu. I właśnie ten patriotyzm jest umacniany i pogłębiany między innymi dzięki obchodom różnych państwowych świąt. Oczywiście świeckich świąt, które odnoszą się do Naszej pięknej historii. Wychowywanie młodzieży w duchu patriotyzmu to też przede wszystkim rola rodziców, którzy na każdym kroku powinni uświadamiać swoje pociechy w jakim pięknym kraju żyją. Nasza historia jest tak bogata w doświadczenia walki o Nasze państwo polskie, że warto mówić o tym swoim pociechom.
W kontekście święta 3 Maja można napisać, że jest to takie największe polskie święto Państwowe. Warto też przypomnieć, że nasza Konstytucja 3 Maja była pierwszym takim aktem prawnym w Europie. Wobec czego naprawdę jest co świętować. Jest to tak ważny element Naszej historii ponieważ ukształtował on prawa i wolności Naszych obywateli. Konstytucja obowiązuje do dzisiaj i jest bardzo zbliżona w swojej obecnej formie do pierwowzoru z przed ponad dwustu lat. Ale abstrahując już od samego aktu prawnego to świętowanie jego uchwalenia jest w Polsce bardzo popularne. Jednakże o wiele bardziej patriotyczne święta to te, które w swoich datach nawiązują do wielkich powstań czy historycznych walk, jakie Polacy stoczyli o swoją wolność. Młodzi ludzie coraz bardziej rozumieją swoją obecność w kraju, który nazywa się Polska i rozumieją też, komu to wszystko zawdzięczają. Takie święta, jak rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, to czas w którym wszyscy Polacy zatrzymują się na chwilę zadumy. Zawszę w godzinę wybuchu Powstania Warszawskiego wyją przez minutę syreny i to nie tylko w stolicy. Wtedy właśnie, przy okazji takich rocznic, na ulicę wychodzą tysiące młodych ludzi, żeby oddać cześć i hołd tym, którzy walczyli o Nasz kraj i Nasze dzisiejsze życie.
Chcąc wychować swoje dzieci w duchu patriotycznym wystarczy dawać im dobry przykład, pod względem historii oraz przywiązania do swojego kraju. Niestety, ale jest też z tym duży problem. Bardzo wielu młodych ludzi, których można zobaczyć na rocznicach powstań czy święcie 3 Maja szczerze powiedziawszy nie do końca rozumie, co tak naprawdę manifestuje. Jest w tym rzeczywiście manifestacja swojego przywiązania i poczucia patriotyzmu, ale brakuje w tym niestety wiedzy historycznej oraz świadomości znaczenia pewnych wydarzeń. Patriotyzm nie jest łatwy do zakrzewienia w młodych ludziach. Niestety, ale zdecydowana większość dzisiejszej młodzieży nie przelała by za swój kraj nawet jednej kropelki krwi. Podejście do patriotyzmu to jednak kwestia wychowania do życia w rodzinie a właściwie do życia w społeczeństwie. Niezwykle trudno jest jednak wychować swoje dzieci uświadamiając im znaczenie dla Naszego dzisiejszego świata wydarzeń i świąt patriotycznych. Tym bardziej, że przecież czas leczy rany, a młodzi Polacy o ranach zadanych nam w przeszłości nie pamiętają. No bo i nie mają prawa pamiętać.

Add a Comment