Sygnitarusze

Najsłynniejsza polska ustawa zasadnicza nie miałaby szansy powstać gdyby nie sztab światłych i godnych naśladowania ludzi, którzy włożyli pracę w jej zaprojektowanie. Sygnatariuszami Konstytucji Trzeciego Maja byli najważniejsi ludzie ówczesnej Rzeczypospolitej. To oni poświadczyli słuszność wprowadzanego aktu prawnego swoimi nazwiskami. Biorąc pod uwagę realia, podpisującymi konstytucję byli wyłącznie szlachcice i duchowni z najwyższych warstw hierarchii kościelnej. Należeli do nich między innymi biskup Józef Kossakowski, kasztelan Antoni Barnaba Jabłonowski i wielu innych mężów stanu. Należy zaznaczyć, że konstytucja była popierana jedynie przez część stanu szlacheckiego, znajdowali się bowiem i tacy, którzy bardziej sprzyjali Rosji niż Polsce. Zostanie sygnatariuszem wymagało więc odpowiedniej odwagi cywilnej. Trzeba pamiętać nie tylko o samym dokumencie, ale także o ludziach, którzy za nim stali. Bez nich nie doszłoby do wprowadzenia tej przełomowej dla naszego państwa ustawy, nie mielibyśmy na czym się wzorować.

Add a Comment