Wolnosc wyznania

Jedną z naczelnych zasad dawnej Rzeczypospolitej była wolność wyznania. W naszym kraju przed rozbiorami panowała bardzo duża swoboda religijna, narodowościowa i kulturowa. Całkowite odejście od wiary, czyli apostazja, było co prawda karalne, wynika to jednak z kształtu całej epoki, a nie ze specyfiki polskiego prawa. Nie brakowało więc na naszych ziemiach, oprócz dominujących katolików, także protestantów, prawosławnych, Żydów czy nawet muzułmanów. Wszyscy żyli w mniejszej lub większej zgodzie. Warto zwrócić na to uwagę w odniesieniu do czasów współczesnych. Dzisiaj często spotykamy się z nietolerancją z bardzo różnych powodów. Skoro jednak nasi przodkowie radzili sobie z odmiennościami już dwieście lat temu, to dlaczego my nie możemy teraz? Trzeba starać się odnowić dawny sposób myślenia, który zakładał, że nasz kraj jest otwarty i przyjazny dla wszystkich, bez względu na wyznanie, obyczaje czy kolor skóry. Skoro te wartości dało się wypracować dawniej, możemy je wskrzesić także teraz. Patriotyzm nie wyklucza przecież poszanowania innych.

Add a Comment