Chłopi

Polska jako jedne z nielicznych państw w wieku XVIII było państwem rolniczym. Odstawała ona od Europy już w wieku XVI i XVII, gdy powstające manufaktury i zmiany społeczne nie zaszły na naszym terenie. Demokracja szlachecka została uznana za wewnętrzną przyczynę rozpadu państwa polskiego. Brak jednolitej polityki, klasowość społeczeństwa. W takiej rzeczywistości najwięcej cierpieli chłopi pańszczyźniani. Z racji tego, iż szlachta miała prawa ustalać wymiar pańszczyzny chłopi nierzadko byli wykorzystywani i prześladowani przez właścicieli ziem. Konstytucja 3 Maja nie pozostała głucha na ucisk chłopów, choć nie nadawała im ziem na własność, to brała ich pod swe skrzydła. Pospólstwo bowiem objęte zostało opieką prawa i administracji, co było pierwszym krokiem do zniesienia poddaństwa. Kwestia ziem została poruszona kilka lat później, a dokładnie w roku 1794, podczas powstania, gdy wydany został uniwersał połaniecki, przyznający chłopom wolność i ziemię dla tych chłopów, którzy wezmą udział w walce pod dowództwem Kościuszki.

Add a Comment