Historyczne miejsce w Polsce

Z pewnością w polskiej historii istnieją fakty, których należy się wstydzić (np. to iż Bolesław Chrobry był gwałcicielem). Jednak w przypadku tego artykułu należy się zapoznać z miejscami, które w Polsce noszą miano wiekowych i tych, do których należy przywiązywać większą uwagę.

Gniezno, nie sposób nie wymienić tego miasta. To pierwsza stolica Polski. Należy dodać iż w X wieku gród to największa siedziba Piastów. W przypadku Mieszka I wybudowano tutaj pierwszą świątynię chrześcijańską. Historyczna data przypada na rok 1000, gdzie to w tym czasie nastąpiła koronacja Ottona III na króla Polski. Każdy, kto szuka ciekawych miejsc w naszym kraju powinien się zastanowić aby odwiedzić pierwszej stolicy Polski. Warto zobaczyć te wszystkie budowle i przenieść się w czasie, przynajmniej w swojej wyobraźni.

Należy także powiedzieć o drugiej stolicy Polski, historycznej miejscowości jakim jest Kraków. Warto o tym powiedzieć, że to miasto jest jednym z najbardziej wybieranych przez wszystkich zagranicznych turystów miastem z dużą liczbą atrakcji. Nie ma jednak co się dziwić ponieważ stolica województwa małopolskiego uniknęła dużą liczbę zniszczeń, które były wpływem II wojny światowej. Obecnie można podziwiać wiele zachowanych zabytków, tych z epoki średniowiecza.

Nie sposób nie wspomnieć o Grunwaldzie. Właśnie w tym miejscu miała miejsce największa bitwa w historii naszego całego kraju a także to bardzo istotna walka średniowiecznej Europy. Z tego powodu, raz w roku 15 lipca zostaję tutaj przedstawiana rekonstrukcja Victorii polskiej armii.

Kolejna historyczne miasto Polski to Lublin. Należy wymienić iż w roku 1569 powstało najbardziej potężne w Europie państwo tamtych lat a mianowicie Rzeczpospolita Obojga Narodów. Tutaj wiadomo sprawa, która związana jest ze scaleniem Polski a także Litwy.

Kircholm w polskiej historii to także ważne miejsce. Obecnie to łotewskie Salaspils. W roku 1605 polska husaria za przewodnictwem hetmana Jana Karola Chodkiewicza pokonała kilkukrotnie liczniejszą od siebie szwedzką armię. W tamtym okresie polska husaria stała się europejskim postrachem.

Pomimo tego, że Chocim to miejscowość znajdująca się obecnie na terytorium Ukrainy to w losach historii polskiej należy także dużą uwagę na nią przywiązywać. Losy Polski w wielu przypadkach były wiele razy powiązane z tym miejscem. Należy powiedzieć, że walki w 1621 a także 1673 miały miejsce dwie bardzo ważne bitwy, gdzie wojska tureckie zostały pokonane przez polską armię. Właśnie ta ostatnia dała wielką renomę Janowi Sobieskiemu, którego zwycięstwo odniosło się echem dość dużym na teren całej Europy.

Taka sama sytuacja związana jest ze Lwowem. Obecnie to miasto znajduję się na teranie Ukrainy. Chociaż należy powiedzieć iż przez lata to kulturalny ośrodek Polski. Najważniejsze znaczenie dla naszego kraju odgrywają Orlęta Lwowskie. Pod tym terminem należy określać młodych bohaterów, stających w obronie miasta podczas wojny polsko-ukraińskiej a także polsko-bolszewickiej w przeciągu lat 1918-1920.

Add a Comment