Konfederacja targowicka

Ustalenia Konstytucji 3 Maja godziły w interesy wielu możnych, w szczególności w interesy magnaterii. Największym zagrożeniem ich wpływów, było przekształcenie Polski w monarchię konstytucyjną, w której to najwięcej do powiedzenia miał król, stojący na czele Straży Praw. Konstytucja odebrała szlachcie nieposiadającej ziemi możliwość zasiadania w sejmikach. Wprowadzała również zakaz stosowania liberum veto. Zmiany te uniemożliwiły magnaterii przekupowanie szlachty. Nic więc dziwnego, iż widmo pozbawienia wielu przywilejów zmusiło magnaterię do szukania pomocy u carycy Katarzyny II. Szczęsny Potocki, Ksawery Branicki i Seweryn Rzewuski  wraz ze wsparciem Rosji zawiązali konfederację w Targowicy pod hasłem oskarżenia twórców Konstytucji o rozsiewanie zarazków demokracji. Wojna, która rozpętała się między Polską a Rosją przyniosła nam kilka zwycięstw, jednakże gwoździem do trumny okazał się sam Poniatowski, który to przyłączył się do targowiczan. Klęska Polski przyczyniła się do III rozbioru naszego  kraju.

Add a Comment