Twórca konstytucji

Naszą pierwszą ustawę zasadniczą stworzyło dwóch znamienitych myślicieli tamtych czasów: Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj. Pierwszy z nich był między innymi marszałkiem wielkim litewskim, posłem na sejmy, wykształconym nie tylko w Warszawie, ale i w Rzymie. Drugi to ważna postać osiemnastowiecznego kościoła, a także ważny myśliciel i twórca oświeceniowy. Obaj autorzy odebrali staranne wykształcenie, byli obyci w świecie i znali najnowsze osiągnięcia swojej epoki. Dzięki temu konstytucja, nad którą wspólnie pracowali była kwintesencją postępowych idei oświecenia i wytyczała drogę dalszym tego typu działaniom. Poza tym, że Potocki i Kołłątaj byli ludźmi światłymi, byli też patriotami, którym leżał na sercu los Polski. Swoimi działaniami chcieli doprowadzić do umocnienia i zapewnienia bezpieczeństwa ojczyźnie. Gdyby znaleźli wśród szlachty więcej naśladowców, z pewnością historia potoczyłaby się inaczej. Niestety, nie wszyscy potrafią spojrzeć tak daleko w przyszłość i poświęcić swoje dobro dla dobra ogółu.

Add a Comment