Niesłabnąca aktualność

Ustawa zasadnicza stworzona ponad dwieście lat temu przez naszych przodków, czyli Konstytucja Trzeciego Maja, do dziś zachowuje aktualność w wielu swoich elementach. Naturalnie jest też sporo takich, które w dzisiejszych czasach nie mają już odniesienia do rzeczywistości, jednak nie brakuje postanowień, które wystarczyło rozwinąć i dopasować do obecnej sytuacji. Dokument ten był bardzo postępowy jak na owe czasy, był jednym z nielicznych precedensów, dlatego też pozostaje istotny i inspirujący. Przede wszystkim dotyczy to założeń, które można nazwać początkiem demokratyzacji. Są to na przykład zagwarantowanie wolności wyznania, trójpodział władzy, czy pierwsze kroki w stronę wyzwolenia chłopów. Założenia te były rozwijane przez inne państwa przez całe następne stulecie. Z pewnością twórcy polskiej konstytucji przyczynili się swoją pracą do poprawy sytuacji w całej Europie. Nie chodzi tylko o wprowadzanie demokracji, ale także o wzór jak należy formułować najważniejsze akty prawne w państwie.

Add a Comment