Konstytucja 3 maja

Ustawa Rządowa z dnia 3 maja nazywana przez wszystkich Konstytucją 3 maja uchwalona została dokładnie tego dnia w roku 1791. To Ustawa, która regulowała ustrój prawny Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Podjęto się jej chcąc zmienić istniejące ówcześnie zły system polityczny i zlikwidowanie tak zwanej złotej wolności. Dzięki tej Konstytucji zrównano prawa mieszczan i szlachty, a chłopi zyskali ochronę państwa. Zniosła ona również liberum veto, które przysparzało wiele problemów sejmowi. Uchwała ta ustalona 3 maja miała również wyprzeć anarchię, a zastąpić ją monarchią konstytucyjną. Formalnie odrzucono protektorat i przywrócono niepodległość Rzeczpospolitej. Została ona przetłumaczona także na język Litewski. Dzień podpisania konstytucji 3 maja został ogłoszony świętem już 5 maja 1971 roku. Konstytucja ta przyniosła Rzeczpospolitej Obojga Narodów problemy. Mianowicie podpisanie jej wzbudziło wrogość innych krajów. W roku 1792 rozpoczęła się wojna polsko ? rosyjska, nazywana inaczej wojną w obronie konstytucji 3 maja.

Add a Comment