Koniec konstytucji

Choć jest bardzo ważna dla historii naszego kraju, konstytucja majowa nie przetrwała zbyt długo. Jej przeciwnicy przy pomocy państw ościennych, głównie Rosji, obalili ją, a w gruncie rzeczy całą niepodległą Polskę. Stronnictwo szlachty, które było za to odpowiedzialne, nazywano konfederacją targowicką. Była to grupa sarmatów, którzy przedkładali własne interesy nad ogólne dobro. Nie w smak było im wprowadzanie demokratycznych idei ponieważ mogło to zachwiać posadami ich warstwy społecznej. Konstytucja znosiła bowiem wiele przywilejów szlacheckich i umacniała władzę króla. Nie zgadzając się na to, a może i licząc na dodatkowe korzyści, zwrócili się o pomoc do carycy Katarzyny. W efekcie doprowadziło to do całkowitego rozbioru Polski. Kto wie jak potoczyłaby się nasza historia, gdyby targowiccy szlachcice uwierzyli w to, że zmiany mogą być korzystne dla wszystkich. Niestety górę wzięła dbałość o własne interesy i kraj zniknął z mapy na sto dwadzieścia trzy lata. To przestroga na przyszłość, dbanie wyłącznie o własne interesy może doprowadzić do wielkiego zła.

Add a Comment