Sejm wielki

Trzeba pamiętać, że majowa konstytucja nie powstała w próżni. Była ona owocem pracy posłów podczas sejmu zwanego czteroletnim. Jej formowanie było owocem kilku lat przemyśleń, dyskusji, czasem ostrych sporów. W końcu udało się wyłonić odpowiednią ustawę, choć wielu szlachciców ostro się jej sprzeciwiało. Sytuacja była jednak na tyle niebezpieczna, że zwolennicy konstytucji musieli uciec się do fortelu by doprowadzić do jej podpisania ? poczekali aż konserwatywna część szlachty wyjedzie na ferie do swych domów. Pozostali tylko ci, którzy popierali działania reformatorskie i udało się wcielić ustawę w życie. Niestety mimo to było za późno, wkrótce nastąpił kolejny rozbiór. Sytuacja podczas tego sejmu pokazuje jak mocno podzielona była Polska pod koniec osiemnastego wieku. To właśnie dlatego padła ona łupem sąsiadów. Nietrudno było zauważyć, że wewnętrzna niezgoda doprowadza do słabości i w razie inwazji kraj nie będzie bronił się dostatecznie zaciekle. Czasem tak oczywiste przysłowia jak ?zgoda buduje? są najlepszym rozwiązaniem.

Add a Comment