Uchwalona

Obrońcy Konstytucji 3 Maja obawiając się interwencji zbrojnej Rosji zmuszeni zostali do przyśpieszenia terminu obrad nad dokumentem ustawodawczym. Planowanym terminem ogłoszeniem Konstytucji był dzień 5 maja. Skorzystano więc z faktu, iż oponenci nie wrócili jeszcze z przerwy, wynikającej ze Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, zaczęli obradować już 3 maja. Obrady nad aktem, jak i jego przyjęcie odbyło się w warunkach zamachu stanu. Posłowie przybywali na spotkanie w tajemnicy na Zamek Królewski w Warszawie. Budynek strzeżony był przez Gwardię Królewską oraz przez oddziały wojskowe, którymi dowodził książę Józef Poniatowski. Wielu posłów oponowało wobec nowego porządku, szczególnie Jan Suchorzewski, który groził zabiciem własnego syna. Adam Małachowski, wojewoda mazowiecki i jego koledzy dopominali się procesy deliberacji nad projektem. Warto nadmienić, iż o przyjęciu konstytucji bez czytania zdecydował przypadek, Michał Zabiełło wezwał do jej uchwalenia, a króla do zaprzysiężenia. Poniatowski podniósł rękę, co miało być znakiem do wyrażenia chęci przemowy, a odczytano to jako znak gotowości. Stanisław August złożył przysięgę na ręce bp Turskiego.

Add a Comment