Konstytucja

Dwa rozbiory Polski oraz rosnące wpływy carycy Katarzyny II na życie polityczne w naszym kraju przyczyniły się do szukania rozwiązań, które umocniłyby pozycję naszej monarchii. Zwołany Sejm Czteroletni przyczynił się do powstania ruchu, który to szukał rozwiązania kwestii społecznych, politycznych, bez udziału krajów ościennych.  W celu umocnienia jedności Rzeczypospolitej zniesiono Unię Polko ? Litewską na rzecz państwa unitarnego. Ważnym osiągnięciem Konstytucji 3 Maja było wprowadzenie na miejscu wolnej elekcji, dziedziczenie tronu w obrębie dynastii. Zgodnie z aktem ustawodawczym po śmierci Poniatowskiego tron miał być przekazany Fryderykowi Augustowi.  Ponadto konstytucja ograniczała prawa szlachty gołoty, która nie posiadała ziem, a miała prawo do liberum veto. Warto zaznaczyć w tym miejscu, iż akt z dnia 3 maja znosił liberum veto i konfederacje. Weszła ona do życia w dniu 5 maja, poprzez włączenie do akt grodzkich Warszawy. Jej unieważnienie natomiast miało miejsce, gdy powstała konfederacja targowicka pod patronatem Rosji.

Add a Comment