Obchody

Ustanowiona dnia 3 maja pierwsza w Europie konstytucja okrzyknięta została świętem narodowym w Polsce już dwa dni po jej zaistnieniu. Z powodu rozbiorów Rzeczypospolitej święto to zostało zniesione na wiele lat. Powróciło ono do kalendarza uroczystości narodowych dopiero po I wojnie światowej, kiedy to odzyskaliśmy niepodległość. Niestety po II wojnie światowej, gdy na teren naszego kraju wkroczyło wojska radzieckie, święto narodowe Konstytucji 3 Maja zostało ponownie zniesione. Manifestacje były brutalnie tłumione, a święto to zostało oficjalnie usunięte z kalendarza w roku 1951. Od roku 1990 3 maja jest świętem narodowym, wolnym od pracy. A od roku 2007 jest ono obchodzone również na Litwie, wszak należy pamiętać, iż Konstytucja 3 Maja dotyczyła Rzeczypospolitej Obojga Narodów, to jest Polski i Litwy. Najważniejsze obchody odbywają się przed Grobem Nieznanego Żołnierza, gdzie odbywają się defilady, salwy armatnie oraz uroczysta odprawa warty. W całym kraju z tej okazji organizowane są koncerty, majówki.

Add a Comment