Konstytucja – najwyższy akt prawny

Konstytucji poświęcono setki różnych podręczników i prac naukowych. Jej znaczenie dla polskiego ustawodawstwa prawnego jest praktycznie ogromne. To przecież Konstytucja uważana jest za absolutnie podstawowy czy nadrzędny akt prawny. Wiele encyklopedii określa Konstytucję, jako ustawę zasadniczą, do której odwołują się wszystkie inne ustawy. Co więcej, obowiązek przestrzegania polskiej Konstytucji leży na każdym obywatelu. Na straży jej przestrzegania powinien stać Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, który zresztą ślubuję właśnie na ten najważniejszy polski dokument prawny. Jesteśmy państwem, które swoją Konstytucję uchwaliło, jako pierwsze w Europie. Pierwsza , przed Naszą, była jedynie ta podpisana w Stanach Zjednoczonych, co w tamtych czasach było niemalże prawną rewolucją. Dzisiaj, Nasza Konstytucja, o której obowiązywanie w polskim państwie przelaliśmy mnóstwo krwi, jest kością niezgody pomiędzy rządzącą partią a resztą rządu a nawet komisariuszami unijnymi. Nawet nie tyle co konstytucja jest tym powodem a czuwający nad jej przestrzeganiem Trybunał. Można powiedzieć, że to prawdziwy wstyd na cały świat. Być może te waśnie i niezgody wynikają właśnie z tego, że każdy chce mieć Konstytucję po swojej stronie.
Konstytucja, jako ustawa zasadnicza, traktuje o wiele kategoriach i działach prawnych. Pierwowzorem Naszej dzisiejszej konstytucji jest oczywiście ta z 3 maja 1791 roku, nie mniej jednak wprowadzono w niej cały szereg zmian.  W każdym razie jeszcze raz warto podkreślić to, że jej przestrzeganie to obowiązek każdego człowieka. Bronienie jej i strzeżenie jej przestrzegania to rola głowy naszego państwa. W każdym razie ostatnia ważna i napisana konstytucja to ta, którą polski rząd napisał 2 kwietnia 1997 roku, więc za chwilę będziemy obchodzić dwudziestolecie jej uchwalenia. Nie mniej jednak zawsze pierwszą i najważniejszą Konstytucją jest ta z tysiąc siedemset dziewięćdziesiątego pierwszego roku. Warto też podkreślić, że dokument ten, który jest najwyższym w hierarchii polskiego prawa, nie skupia się tylko na przepisach prawnych i wymaganiu ich przestrzegania. Konstytucja określa również podstawowe prawa obywateli, określa Nasze wolności, których nikt nie może nam zabrać oraz określa też obowiązki obywateli. Zawiera zatem wszystkie najważniejsze informacje dotyczące praw człowieka i jego funkcjonowania w państwie.

Add a Comment