Pamiętajmy o trudnych chwilach

Rzeczpospolita Polska to nasz kraj, nasza wspólna wartość. Rzeczpospolita istnieje już od paru stuleci. Na przestrzeni dziejów były różne chwile w historii naszego narodu. Bywały wzloty, ale bywały również upadki. W dodatku nie wszyscy należycie dbali o los naszej ojczyzny. Słyszeliśmy o czasach złotej wolności oraz demokracji w historii naszego kraju. Niestety, bardzo dużą rolę odgrywała szlachta. Ta właśnie grupa społeczna miała duży wpływ na to, co się działo w kraju. A nie zawsze kierowała się ona dobrem naszej ojczyzny.

Rzeczpospolita od wieków znajduje się między dwiema znaczącymi potęgami – Rosją i Niemcami. Oba te kraje są wpływowe. Na przestrzeni dziejów pojawiały się również inne zagrożenia, a wśród nich był Zakon Krzyżacki. To właśnie zagrożenie z jego strony doprowadziło do zawarcia Unii Polski i Litwy tworząc Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Pokonała ona Zakon Krzyżacki i przez wieki mogła czuć się państwem bezpiecznym. Wprawdzie zagrożenia zewnętrzne wciąż istniały, ale dwa zjednoczone narody były wystarczająco silne, aby poradzić sobie z nimi. Trudności pojawiły się w końcówce osiemnastego stulecia. Kiedy to wrogie mocarstwa Austro-Węgierskie, Rosyjskie i Niemieckie zawarły porozumienie. Oczywiście przeciwko Polsce. A spora część szlachty była podatna na wpływy zewnętrzne.

Jednak ta część szlachty, której leżał na sercu los Rzeczpospolitej postanowiła się zjednoczyć i w bólach uchwaliła konstytucję. A było to dnia 3 maja 1791 roku. Warto zaznaczyć, że w Europie była to pierwsza konstytucja. Na świecie zaś druga. Konstytucja nie była jednak uchwalona w ciągu tego jednego dnia. Obradowano nad nią cztery lata. Taki był wtedy klimat w kraju.

To ważne święto narodowe obchodzone jest zarówno w Polsce, jak również na Litwie od roku 2007. I nie ma się czemu dziwić, jest to ważny dzień w historii obojga narodów. Narodów, które kiedyś stanowiły jedną całość. Nie można przy tym zapominać o tym, że obchody tego dnia możliwe są od momentu odzyskania przez Polskę niepodległości. W czasie okupacji hitlerowskich Niemiec obchody tego dnia nie były możliwe. Również w okresie PRL-u nie obchodzono tego święta. W tym okresie 1 maja obchodzone było Święto Pracy.

Konstytucja 3 maja, uchwalona w trudnych czasach, uchodziła za bardzo postępową. Opinię tą podziela wielu politologów. Konstytucja regulowała prawa szlachty i mieszczaństwa, które wtedy zaczęło stanowić znaczącą część społeczeństwa. Ale przede wszystkim miała ona na celu ukrócenie nadużyć i samowoli szlacheckiej. Monarchia elekcyjna miała swoje zalety, ale miała też wady. Dawała ona zbyt dużą władzę szlachcie, która często przedkładała swoje interesy ponad interesy narodowe. Nierzadko w swoich decyzjach ulegała czynnikom zewnętrznym, nie zawsze życzliwym Rzeczpospolitej.

Święto to symbolizuje opór narodu przeciwko nadużyciom oraz działaniu na jego szkodę. Zarówno z zewnątrz, jak również wewnątrz. Konstytucja 3 maja ma znaczenie nie tylko politologiczne. A jest ono świadectwem hartu ducha i oporu przeciwko wynarodowianiu i niszczeniu tego co polskie.

Add a Comment