Patryiotyczna sztuka

Wydarzenia z maja roku 1791 miały tak duży wpływ na kształtowanie się narodowej mentalności, że nie mogły nie zaistnieć w sztuce. Szczególnie dlatego, że przez wiele lat zaborów idea Konstytucji Trzeciego Maja była symbolem walki o niepodległą Polskę. Możemy więc odnaleźć motywy z nią związane zarówno w malarstwie, poezji czy prozie. Artyści przypominali te minione wydarzenia w czasach zaborów, aby zmotywować społeczeństwo do walki o niepodległość. Chcieli pokazać, że nasz kraj nie zniknął zupełnie. Nie było go co prawda na mapach, ale myśl o nim przetrwała w ludziach, a w końcu to jest najważniejsze. Wiele pokoleń Polaków zaczytywało się w romantycznych, wolnościowych wierszach, podziwiało obrazy i marzyło przy tym o odzyskaniu ojczyzny. Sztuka jest w takich wypadkach nieodzowna, bo to ona wyraża to, co ludzie czują w głębi serca, pozwala im pełniej przeżywać najważniejsze zdarzenia, a także trwać w postanowieniach. Dzisiaj te artystyczne osiągnięcia są też ważnymi dokumentami historycznymi, z których dowiadujemy się jak nasi przodkowie postrzegali pierwszą polską konstytucję.

Add a Comment