Latest

Co Konstytucja 3 Maja mówi o władzy wykonawczej?

Określająca zasady funkcjonowania państwa polskiego, ustawa zasadnicza przyjęta 3 maja 1791 roku, była formalnie podzielona na 11 artykułów, z których każdy opisywał specyfikę funkcjonowania danego elementu państwa i dokładnie opisywał sposoby, w jaki będzie ono rządzone. Monteskiuszowski podział władz na …

Read More

Konstytucja 3 Maja a Targowica

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja jest do obecnych czasów świętowana jako jedno z najważniejszych wydarzeń, które składają się na historię Polski. Była rzeczywiście dokumentem bardzo ważnym, świadczącym o zatroskaniu światłych obywateli i polityków o dobro tego wspólnego dobra, jakim była …

Read More

Okoliczności zaprzysiężenia Konstytucji 3 Maja

Konstytucja 3 Maja była bardzo radykalnym aktem politycznym, przedsięwziętym przez środowisko dworskie i stronnictwo patriotów, którzy wierzyli że możliwe jest jeszcze podźwignięcie z kolan upadłej ojczyzny, pozornie zdanej już tylko na łaskę zaborców, a zwłaszcza potężnej i roszczącej sobie prawo …

Read More

Czartoryscy a Konstytucja 3 Maja

Ród Czartoryskich był w XVIII i XIX wieku jednym z najbardziej znaczących wśród polskiej arystokracji. To wokół jego przedstawiciela, księcia Adama Jerzego, formowało się silne polityczne stronnictwo, skupiające dziewiętnastowieczną paryską emigrację. Jednak już jego ojciec, książę Adam Kazimierz, był w …

Read More

Konstytucja 3 Maja pędzla Jana Matejki

Jan Matejko to bez wątpienia najważniejszy polski artysta malarz, który dzięki swojemu talentowi uwiecznił na olbrzymich płótnach najważniejsze sceny z historii państwa, nadał powszechnie rozpoznawalne rysy najważniejszym postaciom polskiego życia publicznego. Jego wizja dnia, w którym uchwalona została Konstytucja 3 …

Read More

Działanie grup rekonstrukcyjnych

Chociaż mówi się o tym, że popularność historii w naszym kraju nie jest zbyt duża, to paradoksalnie na terenie naszego kraju powstaje coraz więcej ciekawych grup rekonstrukcyjnych. Pomysł na grupy rekonstrukcyjne narodził się w Stanach Zjednoczonych, ale dość szybko zyskał

Read More

Jak chronić pamięć o naszej przeszłości?

Wszyscy, którzy mają kontakt z młodymi ludźmi zdają sobie sprawę, że mają oni bardzo ambiwalentny stosunek do historii. To, co dla pokolenia ludzi w średni wieku było normą, dla młodych jest czymś mało oczywistym. Pamięć o naszej historii, rzeczach istotnych

Read More

Historyczne miejsce w Polsce

Z pewnością w polskiej historii istnieją fakty, których należy się wstydzić (np. to iż Bolesław Chrobry był gwałcicielem). Jednak w przypadku tego artykułu należy się zapoznać z miejscami, które w Polsce noszą miano wiekowych i tych, do których należy przywiązywać …

Read More

Skuteczny sposób na naukę historii

Na pewno wiele osób ma problemy z opanowaniem materiału historycznego. Ta sprawa nie tylko dotyczy osób uczących się ale także dorosłych, którzy pragną poszerzać swoje zainteresowania związane z ważnymi datami, wydarzeniami bądź bitwami. Należy przeczytać artykuł aby dowiedzieć się o …

Read More

Pamiętajmy o trudnych chwilach

Rzeczpospolita Polska to nasz kraj, nasza wspólna wartość. Rzeczpospolita istnieje już od paru stuleci. Na przestrzeni dziejów były różne chwile w historii naszego narodu. Bywały wzloty, ale bywały również upadki. W dodatku nie wszyscy należycie dbali o los naszej ojczyzny.

Read More